Om Narvik kommune

Kart over Narvik kommune

Det er ca. 22 000 innbyggere i Narvik kommune.