Seriøsitetsbestemmelser

Seriøsitetsbestemmelser for Narvik kommune –
herunder tiltak mot sosial dumping og
arbeidslivskriminalitet kan leses under:

Seriøsitetsbestemmelser (PDF, 371 kB)