Vi kartlegger snarveier - og trenger innspill!

Som innbygger i Narvik by har du verdifull og viktig kunnskap om lokalmiljøet ditt som vi gjerne vil vite om.

Nå trenger vi hjelp til å kartlegge alle snarveiene i sentrum av Narvik (området markert på kartet)

Du kan bidra ved å føre inn snarveier du bruker eller kjenner til i denne kartløsningen:

Kartlegging av snarveier

Vi definerer en snarvei som en “farbar forbindelse som er snarere enn en eller flere alternative forbindelser”. En snarvei kan for eksempel være en trapp, sti og forbindelser i gjennom bebyggelse.

Narvik kommune er med i samarbeidsprosjektet Walkmore som fokuserer på hvordan små byer kan utvikles for å få folk til å gå mer i hverdagen. Vi ønsker derfor kartlegge snarveiene siden det er viktige ferdselsårer som kan være med å bidra til å binde sammen områder og lage et gangnettverk med flere valgmuligheter. Snarveier er sårbare, og ofte i liten grad kjent for planleggere. Ved å kartlegge snarveiene kan vi gjøre dem mer synlige både for planleggere og potensielle brukere i kommunen.

Det skal også utarbeides en gåstrategi for Narvik sentrum. Snarveikartleggingen kan brukes som kunnskapsgrunnlag for videre arbeid med denne strategien og i arealplansaker.