Undersøkelse om reisevaner i Narvik

Du inviteres til å delta i en spørreundersøkelse om reisevaner i Narvik. I undersøkelsen spør vi om hvor ofte man reiser og hvordan man reiser til ulike gjøremål.

Resultatene fra undersøkelsen skal benyttes til å utvikle transporttilbudet i Narvik til beste for innbyggerne. Dine svar er derfor viktige!

Undersøkelsen besvares på nett, og tar ca. 10 minutter. Du kommer inn på spørreskjemaet med følgende lenke:
https://survey.urbanet.no/narvik/
Eller ved å holde mobilkameraet over denne QR-koden:

  

Undersøkelsen gjennomføres av Asplan Viak på vegne av Narvik kommune. Alle svar vil bli behandlet konfidensielt, og det er frivillig å delta i undersøkelsen. Navn og e-postadresse vil ikke bli koblet til svarene du
oppgir i undersøkelsen, og vil ikke bli lagret for andre formål.

Dersom du har spørsmål om undersøkelsen, eller har problemer med å komme deg inn på den, kan du kontakte Asplan Viak på følgende e-postadresse: undersokelse@asplanviak.no.