Møte om fremtiden til Bjerkviks nye møteplass

Narvik kommune har vært så heldige å motta det gamle bankbygget i Bjerkvik i gave av Sparebanken Narvik. Nå ønsker vi forslag, ideer og innspill til hvordan vi best mulig kan utnytte dette bygget.

I den forbindelse inviterer Narvik kommune til digitalt folkemøte torsdag 14. oktober kl 18:00.

Formålet med møtet er å informere og få flest mulig innspill, tanker og ideer om hvordan dette bygget kan bidra til å skape aktivitet og sikre at det etableres gode tilbud i Bjerkviksamfunnet.

Møtet vil være digitalt slik at så mange som mulig skal få mulighet til å delta og komme med sine innspill. Det vil være mulig å sende inn spørsmål og ideer både i forkant av, og under møtet. Send på e-post til randi.melgaard@narvik.kommune.no. Spørsmål og kommentarer i forbindelse med møtet vil bli journalført og lagt ved saken.

Velkommen!