Kommunestyret 5. november - budsjett og økonomiplan 2021-2024

Klikk for stort bildeKommunestyret. 5. november er det møte i kommunestyret. Møtet sendes direkte på Narvik kommunes Youtube-kanal.

Kommunestyrets møte 5. november avholdes som et fysisk møte - med alle smitteverntiltak.

Alle åpne politiske møter sendes direkte på Narvik kommunes Youtube-kanal:

 

 

Kun en sak står på sakskartet - Rådmannens budsjettgrunnlag 2021 og økonomiplan 2021 - 2024. Dette er en orienteringssak.

Budsjettdokumentet med alle data finner du her:

Økonomiplan 2021-2024

I tillegg har vi skilt ut tiltak som en egen side. Du finner oversikten over tiltak også i hoveddokumentet:

Tiltak i økonomiplanen 2021-2024

Økonomiplanen kan også leses som en PDF:

PDF Økonomiplanen 2021-2024 (PDF, 4 MB)