Åpning av Frydenlundforbindelsen

Onsdag 10. november åpnet Frydenlundsforbindelsen, og en flunkende ny og flott rundkjøring, nye gangfelt og et forskjønnet område følger med!

Det er en rundkjøring med fire armer, herlig dekorert med en gondol midt i. Narvikgården har hatt prosjektledelsen på samarbeidsprosjektet mellom Narvik kommune, Veg og park, Narvik Vann og Hålogaland Kraft Nett. Demag Utvikling og LKAB har også bidratt inn i prosjektet.

Prosjektet omfatter:

  • Veiarbeider med rundt 430 meter vei, inkludert asfaltering
  • Skilting og oppmerking
  • Fortau og gangfelt
  • Overvannsanlegg
  • Vann - og avløpsledninger med tilhørende kummer
  • Vegbelysning
  • El. kraftkabler i veg samt støping av trekkekanaler for kabel
  • Avbøtende tiltak på tilstøtende eiendommer