Varsling av skred- og flomfare

Varsom er en tjeneste levert av NVE, i samarbeid med Statens vegvesen og Meteorologisk institutt.

Varsom.no 

www.varsom.no kan du lese skredvarsler for de fleste fjellområdene i Norge. Det varsles nå snøskredfare for 22 regioner i Norge, inkludert Svalbard. Snøskredvarslene oppdateres hver dag før kl. 16. På Varsom finner du også varsler om is, flom-, jordskred- og fjellskred. Du finner observasjoner om snø og skredforhold på www.regobs.no, som er nettstedet hvor varslingen samler alle observasjoner fra felt.

Varsom og varslingstjenestene for snøskred, jordskred, fjellskred, is og flom er tjenester levert av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), i samarbeid med Statens vegvesen og Meteorologisk institutt.

Varsel

Det er mulig å registrere seg for varsel på e-post og SMS på abonner.varsom.no, i tillegg til at Varsom har egen app:

App for skred- og flomfare