Slik kan du forberede deg

DSBs befolkningsundersøkelse viser at innbyggerne er lite forberedt på en krise der mange mister nettopp strøm eller vann, eller om det blir vanskeligere å få tak i nødvendige varer. Derfor jobber DSB for å styrke bevisstheten og kunnskapen om egenberedskap i befolkningen.

En viktig del av din forberedelse er at du vet hvordan du blir varslet om en krise og hvor du kan få mer informasjon. Ha en plan for hvem du kan be om hjelp og hvordan du kan hjelpe andre.

På nettsiden til Norges Blindeforbund kan du lytte til innholdet i brosjyren 

Med kriser og ulykker er det viktig at du har tilgang på informasjon om hva som skjer og hva du bør gjøre.

Du vil finne mer informasjon på offentlige nettsider, nettaviser, radio, TV og sosiale medier. NRK har et særskilt ansvar for å bringe offisielle meldinger fra myndighetene.

Du kan også velge å følge Narvik politidistrikt på Twitter og Brann- og redningsetaten på deres hjemmesider som er raskt ute med viktig informasjon.

Vi vil legge ut informasjon på kommunens nettsider og Facebook om hva som har skjedd, hva du bør gjøre og hvordan du kan få hjelp fra kommunen.

For å kunne motta råd og meldinger via beredskapskanalen NRK P1 bør du ha tilgang til en DAB-radio som også er batteridrevet.

Krisesituasjoner er uoversiktlige, og noen kan ha egeninteresser av å spre feilinformasjon. Vær derfor ekstra oppmerksom på at du får informasjon fra pålitelige kilder.

Hvis strømmen og mobilnettet blir borte

Når strømmen går forsvinner ikke bare lyset, men også elektrisk oppvarming og mulighetene for å varme mat og vann. Strømmen kan bli borte i opptil flere dager. Er du forberedt?

Ved ekstremvær kan strømmen forsvinne. Da kan du ikke lenger bruke elektrisk oppvarming og mulighetene for å varme mat og vann blir borte. På sikkerhverdag.no deler DSB sine råd til hvordan du kan forberede deg på strømbortfall

Mobilnettet kan også falle ut. Nasjonal kommunikasjonsmyndighet har råd til hvordan du kan forberede deg på utfall i mobilnettet

Ved større strømbrudd prioriteres liv og helse først, og det kan ta tid før du får strømmen tilbake. Derfor bør du være forberedt på å klare deg uten strøm i flere dager. Tenk igjennom hva du bruker strøm til i hverdagen, fra du står opp til du legger deg. Er det noe av dette du ikke ville klare deg uten?

Med disse enkle grepene er du bedre forberedt på at strømmen forsvinner:

Oppvarming

En vedovn eller en peis er vanlige alternativer til strøm som oppvarming. For deg som har disse alternativene i hus, sørg for å alltid ha et minimum av ved på lager. Husk også ekstra fyrstikker eller en lighter i reserve. Det finnes parafin- og gassovner beregnet på husstander uten mulighet for annen fyring.

Mat og drikke

Vannforsyningen kan også bli borte når strømmen går. Du bør derfor alltid ha noen liter vann lagret. Til koking og steking kan du bruke propanapparater og stormkjøkken.

Maten i fryseren kan bli ødelagt hvis strømmen er lenge borte. Slik holder du fryseren kald lengst mulig

Lys

Ha en eller flere lommelykter oppbevart på et fast og lett tilgjengelig sted. Ekstra lyspærer og batterier er også lurt å ha. Stearinlys og oljelamper er viktige alternative lyskilder. Hvis du belager deg på å bruke oljelampe bør du også ha ekstra lampeolje på lager.

Batteriradio

Med en batteridrevet radio får du hørt nyheter og meldinger fra myndighetene. Hvis du har bil kan du også bruke radioen der.

Nødstrøm

Er du kritisk avhengig av strømforsyning? Med et nødaggregat er du mindre sårbar for strømbrudd.

Et aggregat er en motor som går på bensin eller diesel, og som produserer strøm. Det finnes flere nødstrømsagreggater på markedet. Disse får du tak i på byggevarehus og jernvarehandlere.

Et aggregat bruker mye drivstoff. Skal du oppbevare drivstoff hjemme bør du gjøre nødvendige brannforebyggende tiltak.

For mer informasjon, se: Råd om egenberedskap dbs.no 

Beredskaps- og vakttelefoner ved Folkehelseinstituttet

Jodtabletter ved atomhendelser

Dagens trusselbilde tilsier at jodtabletter kan bli aktuelt som tiltak ved atomhendelser over hele landet. Europas kjernekraftverk eldes og risikoen for alvorlige ulykker øker. Ferdselen med reaktordrevne fartøy langs norskekysten er sterkt økende og en ulykke med et slikt fartøy kan gi radioaktive utslipp som rammer Norge. Sannsynligheten for terroraksjoner har også økt. Dersom det blir et utslipp av radioaktivt jod, kan jodtabletter være ett av de beskyttende tiltak som Kriseutvalget for atomberedskap anbefaler.

For mer informasjon se  stralevernet.no og helsenorge.no

Jodtabletter er nå også tilgjengelig for hjemmelagring (reseptfritt salg på apotek) og det anbefales at familier kjøper inn til alle under 40 år, gravide og ammende. Jodtabletter er også utdelt på alle kommunens skoler og barnehager for utdeling på dagtid ved en hendelse.