Når varsler Narvik kommune innbyggere - befolkningsvarsel

Narvik kommune varsler sine innbyggere hvis det er fare for liv og helse og ved akutt fare. Vi varsler også når det er behov for å nå ut til et stort geografisk område på kort varsel.

Må ikke forveksles med nasjonale myndigheters nødvarsel. Narvik kommune varsler over SMS/automatisk oppringing med automatisk avspilt beskjed, med avsender Narvik kommune beredskap.

Du kan lese mer om nasjonale myndigheters varslingstjeneste på www.nodvarsel.no

Hvorfor er det enkelte som ikke mottar varsel?

Det kan være mange grunner til at enkelte ikke mottar varsel. Varslingen tar utgangspunkt i hvor mobilnummer er registrert (navn og adresse), ikke hvor mobilen befinner seg når varslingen sendes.
Det forutsettes at mottaker er registrert i folkeregisteret. Sjekk i Folkeregisteret om informasjon om deg stemmer. Sjekk opplysningene dine i folkeregisteret

Sjekk registrert e-post og telefonnummer

Er du usikker på om du er registrert med riktig e-postadresse og/eller mobilnummer? Dette ligger i det nasjonale kontakt- og reservasjonsregisteret. Sjekk din informasjon på norge.no
Her er noen andre punkt som kan sjekkes:

  • Har du byttet adresse siste måned?
  • Er abonnementet på din mobil registrert på en annen adresse enn der du bor. Da kan du følge oppskriften under
  • Har du sjekket din kontaktinformasjon på Altinn/DIFI?
  • Har du reservert seg mot kommunikasjon på nett?
  • Har det vært ustabilitet på mobilnettet mottaker benytter (Telia, Telenor, etc)?

Hvordan kan du melde at du ønsker varsling på flere eller rett adresse?

På nettsiden www.servicevarsling.no kan du velge å bli varslet på flere adresser eller bli varslet med annen kontakt informasjon enn den som er registrert i DIFI kontaktregister. I praksis er den mest nyttige funksjonen at du kan velge å bli varslet på flere adresser. F.eks at du ønsker å motta varsler som blir sendt til dine foreldres adresse eller hvis abonnementet ditt er registrert på en annen adresse enn ditt bosted.
Gå da inn på www.servicevarsling.no og legg inn adressen som du ønsker å bli varslet på såfremt abonnementet ditt ikke er registrert på ditt bosted.