Brannvern og eksplosjonsvern

Ved brann eller mistanke om brann, ring  110 Merk: Narvik er tilknyttet 110-sentralen i Salten saltenbrann.no
Brann- og redningstjenesten i Narvik kommune er organisert i  interkommunalt selskap, Ofoten Brann IKS. Det interkommunale selskapet er et samarbeid mellom Gratangen og Narvik kommune. 

Drift av brannvesenet er en kommunal lovpålagt oppgave iht. §9 i Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) av 1. juli 2002. 

Ofoten brann IKS har følgende organisering av brann- og redningstjenesten i Narvik: 
 
Beredskapsavdelingen:   Forebyggende avdeling:
Narvik brannstasjon   Tilsynsseksjonen
Bjerkvik brannstasjon   Feierseksjonen

 

E-post: post@ofoten-brann.no

Brannsjef EDVAR DAHL
Telefon:
76 91 35 72 / 915 94 275
E-post: edvar.dahl@ofoten-brann.no

Beredskapsavdelingen

Varabrannsjef/ leder beredskap ARNT LIVELTEN
Telefon: 76 91 35 83 / 993 76 465
E-post: arnt.livelten@ofoten-brann.no

NK beredskap KOLBJØRN INGVALDSEN
Telefon:  76 91 35 87 / 476 44 511
E-post: kolbjorn.ingvaldsen@ofoten-brann.no

KONTOR UTRYKNINGSLEDER Narvik brannstasjon
Telefon: 76 91 35 79
E-post: vaktsjef@ofoten-brann.no

Besøksadresse:
Brannbakken 1
8514 Narvik

Postadresse:
Ofoten Brann IKS
postboks 64, 8501 Narvik

Kontakt oss for ytterligere informasjon eller en uformell prat.

www.ofoten-brann.no