Visma Flyt Skole

Portal for kommunikasjon mellom skole og hjem.

Narvik kommune benytter Visma Flyt Skole som skoleadministrativt system. 

Visma Flyt Skole er en løsning for skoleadministrasjon. Løsningen digitaliserer og forenkler en rekke prosesser knyttet til læreres og elevers skolehverdag, og bidrar til et bedre innsyn og samarbeid mellom skole og hjem.

Når du som foresatt skal benytte løsningen åpner du internettsiden https://skole.visma.com/Narvik og logger på med din personlige BankID.

 

 

 

Du vil da få tilgang til informasjon og tjenester tilknyttet dine barn. Noen av de viktigste funksjonene du vil få tilgang til er:

 • Fraværsoversikt og fraværsvarsling
 • Søknad om permisjon og andre søknader og dokumenter
 • Karakterer
 • Digital kommunikasjon mellom skolen og deg
 • Informasjon om klasser/grupper og lærere
 • Lenker til viktig informasjon som skolen ønsker å dele med hjemmet
 • Søknad om SFO, og informasjon om fakturering og tilstedeværelse

“Min Skole” er en foresatt-app som letter kommunikasjonen mellom skolen og hjemmet. Appen er tilknyttet Visma Flyt skole. I appen kan du:

 • Sende og motta meldinger til/fra kontaktlærer, skoleledelsen eller SFO
 • Registrere mindre fravær, for eksempel ved sykdom eller timefravær
 • Få varsler om registrert fravær
 • Se registrert SFO opphold
 • Se planlagt tilstedeværelse i SFO
 • Se når barnet er sjekket inn/ut av SFO
 • Registrere inn merknader til SFO
 • (Søknad om permisjon skal gjøres via web - løsningen)

For mer informasjon om denne se:

Lenke til brukerveiledning min skoleapp.  Eller last ned PDF Innlogging «Min Skole» app (PDF, 292 kB)

Hvis du opplever problemer, ta kontakt med administrasjonen på din skole.

 

 

Dersom du trenger hjelp kontakt Rachel Erveland, telefon 76 91 29 00
rachel.ervland@narvik.kommune.no