Vi inviterer til kurs for å gjøre Narvik mer demensvennlig

Alle yrkesgrupper som kommer i kontakt med personer med demens inviteres til kurs i Narvik og i Ballangen 25. mai

Narvik kommune starter utstrakt samarbeid med Narvik demensforening og Nasjonalforeningen for folkehelse. Målet er å tilrettelegge lokalmiljø slik at også personer med demens lettere kan delta i vanlige hverdagsaktiviteter.

Narvik:

  • 25. mai klokken 08.30-10.00 - kommunestyresalen på rådhuset

Ballangen:

  • 25. mai klokken 12.00-13.30 - servicesenteret i Ballangen (gamle rådhuset)

Kurs i Narvik - Facebook

Kurs i Ballangen - Facebook

Ønsker du/dere å delta, gi beskjed til folkehelsekoordinator på e-post innen 10.05.2023: solrun.skeibu@narvik.kommune.no 

Målgruppen er ansatte i ulike yrkesgrupper som apotek, banker, butikker, transport og mye mer. Kurs-kampanjen er en del av samarbeidet mellom Narvik kommune og Demensforeningen i Narvik. En arbeidsgruppe som består av folkehelsekoordinator, demensforeningen, Friskliv og Mestring og demenskoordinator stiller med fagpersonell som bidrar i kursopplegget.

– Vi håper å være med å bidra til at det blir enklere for personer med demens å utføre vanlige hverdagsaktiviteter som å handle, dra i banken, bruke offentlig transport, eller bare å være i fysisk aktivitet. Det er en fordel for hele samfunnet å dempe negative konsekvenser, og at personer med demens kan møtes med forståelse for sine utfordringer, sier Signy Strøm i Narvik demensforening.

– Det kan være snakk om enkle prinsipper og måter å kommunisere på som de fleste av oss ikke tenker over, men som gjør hverdagen til personer med demens utfordrende, sier Tina Sjøvoll, demenskoordinator i Narvik kommune.