Vi har behov for ekstra hjelp i juletiden!

 Hjem til jul? Har du kanskje tid til overs og kunne tenke deg å bidra på en måte som virkelig betyr noe?

Våre sykehjem og hjemmebaserte tjenester har behov for flere hoder og hender nå i ferietiden, i form av tilkallingsvikarer.

Vi har spesielt behov for de som studerer ulike helsefag, men ønsker også kontakt med andre som kan tenke seg å bidra i juletiden!

Du kan melde interesse enten ved å søke på en stilling som tilkallingsvikar:

Søk som tilkallingsvikar

 Eller du kan ta direkte kontakt med en av våre enheter:

Kontakt enhet

Det er mange gode grunner til å jobbe med helse i Narvik kommune, her kan du lese mer:

Jobb med helse i Narvik kommune