Verdiene for svevestøv redusert til moderat

Strakstiltakene til Statens Vegvesen har virket og verdiene har gått ned til moderat. Helserisikoen ved å oppholde seg i sentrum er betydelig redusert.

Man kan følge utviklingen av svevestøv på nettsiden www.luftkvalitet.info.

Kontaktperson: Cathrine Kristoffersen, rådgiver areal- og samfunnsutvikling, cathrine.kristoffersen@narvik.kommune.no, mobil 414 25 674