Velkommen som innbygger i Narvik kommune!

På grunn av tekniske problemer med søknadssenter og skjema må Narvik kommune dessverre gå tilbake til manuelle skjemaer. Det arbeides med saken og vi vil informere så snart alt er rettet. For mer informasjon se: Tekniske problemer med søknadssenter og skjema

Hva er viktig for deg?

Bli kjent med Narvik kommune narvik.kommune.no og finn det som er viktig for deg. Vi jobber fortløpende med å oppdatere informasjonen nettsidene.

Nettsiden er vårt første kontaktpunkt mellom innbyggere og kommunen. Her finner du detaljert informasjon om alt fra hvordan man søker barnehageplass, helse- og omsorgstjenester, til hvordan man leverer byggesøknader.

Har du spørsmål?

Ring oss gjerne på telefon: 76 91 20 00. Våre åpningstider er mandag-fredag kl. 08.00-15.30,
eller send e-post til postmottak@narvik.kommune.no   eller brev til postboks 64, 8501 Narvik.
Husk! Ikke send sensitive personopplysninger i e-post.

I tillegg er det selvfølgelig tre servicetorg hvor du kan treffe oss:

Servicetorget på rådhuset i Narvik
Fredag - mandag 08.00 - 15.30
Servicesenteret i Ballangen (tidligere rådhus i Ballangen) 
Fredag - mandag 08.00 - 15.30
Servicesenteret i Kjøpsvik (tidligere rådhus i Kjøpsvik)
Fredag - mandag 08.00 - 15.30

Narvik kommune har organisasjonsnummer 959 469 059 og kommunenummeret er 1806.
Sentralbordet til Narvik kommune vil ligge i Kjøpsvik. Telefonnummeret er 76 91 20 00. 

På grunn av tekniske problemer er ikke sentralbordfunksjonen overført til Kjøpsvik ennå. Det er også tekniske problemer med kommunale telefoner innad på det tidligere rådhuset i Kjøpsvik.

Det første året som ny kommune vil dreie seg om hvordan den nye felles kommunen på best mulig måte kan tilby gode tjenester på tvers av gamle kommunegrenser.

Det vil bli endringer i rutiner, fra hvordan vi melder fra om feil på veinettet til hvordan offentlige høringer gjennomføres, eller hvordan vi som innbyggere søker om tjenester.

Det er fortsatt de samme kommunalt ansatte som skal levere de samme gode tjenestene du har vært vant til. Målet er at tjenestetilbudet skal bli enda bedre. Dette arbeidet vil være en pågående prosess og vi ber om litt tålmodighet i en periode.