Varsel om jordskredfare

Varsel om jord- og flomskredfare, gult nivå for deler av Nord-Norge (NVE)

Varsel for deler av Nord-Norge
Nivå: Gult
Gyldig fra: 17.09.2020 07:00

Det ventes mye nedbør, lokalt opp mot 100 mm, fra natt til fredag til natt til lørdag. Nedbøren vil falle som regn under ca. 1200 moh.
Grunnvannstanden og vannmetningsgraden i bakken er høy. Bratte skråninger, samt bekker og elveløp med stor vannføring er spesielt utsatt. Flomskred har lang rekkevidde og kan gå ned i dalbunnen selv om det løses ut høyt i terrenget.