Våre frivillige på Europacup-finalen

En av måtene Narvik kommune bidrar til store arrangementer på er permisjonsordningen vår. Alle ansatte kan søke om permisjon for å bidra som frivillig på større arrangementer

Her er en håndfull av våre dyktige ansatte som legger ned en stor innsats som frivillig:

Det er veldig krevende å gjennomføre virkelig store arrangementer, og da er det noen ganger ikke nok med alle som stiller frivillig på fritiden sin.

I vårt permisjonsreglement er det nedfelt at ansatte kan søke om permisjon for å være frivillig eller funksjonær ved større idrett og kulturarrangementer. Ansatte som ønsker å bidra på en slik måte søker permisjon hos sin leder.

Tjenestetilbudet

Såfremt det ikke går utover drift av tjenestetilbudet kan man innvilges permisjon med lønn i inntil 2 dager.

Dette gjelder altså for verdensmesterskap, europamesterskap, verdenscup, og Norgesmesterskap i regi av særforbund tilknyttet Norges Idrettsforbund. Også internasjonale og nasjonale musikkfestivaler være aktuelle.

Narvik kommune er stolt over å ha mange dyktige og innsatsvillige ansatte som vil gjøre en innsats for å fremme bolyst og blilyst i vår kommune.