Valget 2019 er over - dette er kommunestyret i nye Narvik

Klikk for stort bildeKommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 er nå over, og de siste stemmene er telt opp.

Nederst er den endelige listen over representantene til kommunestyret i nye Narvik kommune. Valgprotokollene for kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 finner du her. Der står blant annet informasjon om vararepresentanter og antallet personstemmer.

Tirsdag 10 september klokken 17.00 var siste frist for at stemmer skulle være valgstyret i nye Narvik kommune i hende. Stemmesedlene som ankommer sist er stemmer som er avgitt som forhåndsstemmer i andre kommuner, men hører hjemme i nye Narvik. 

For kommuner som er berørt av grenseendringer gjennomføres valg som om sammenslåinger, deling og grensejusteringer er gjennomført. Ballangen, Narvik og halve Tysfjord kommune har derfor gjennomført felles valg for kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019.

Det har vært etablert felles valgstab og felles valgstyre for Ballangen, Narvik og halve Tysfjord. Valgstaben står for den praktiske gjennomføringen av valget.

På selve valgdagen var det mange flere personer i sving for å telle alle stemmene. Den siste tellingen og verifiseringen av stemmesedlene gjennomførte valgstaben og valgstyret.

Klikk for stort bilde

 

 

 

Først når de siste stemmesedlene var talt opp tirsdag ettermiddag ble personstemmer og slengere summert.

Personstemmer og slengere er velgerne sin mulighet til å påvirke kandidatrekkefølgen på stemmesedlene til partiene, og kan avgjøre hvem på listene som kommer inn i kommunestyret.

Hvordan det fungerer kan du lese mer om på www.valg.no

Det er tidligere vedtatt at kommunestyret i nye Narvik kommune skal bestå av 41 representanter. Det ble vedtatt enstemmig i felles kommunestyremøte i Ballangen, Narvik og Tysfjord, i tillegg til i fellesnemnda for nye Narvik.

Selve valgresultatet kan du se i detalj på www.valgresultater.no

Direktelenke til resultatene for nye Narvik kommune.

Alle stemmene grovtelles for hånd og fintelles med maskin.

Det ble avgitt nøyaktig 10.000 stemmer i nye Narvik i kommunestyrevalget 2019.

Med 17 532 stemmeberettigede gir det en fremmøteprosent på 57 prosent.

Det ble avgitt 92 blanke stemmesedler, mens seks stemmesedler ble forkastet.

Klikk for stort bilde

 

 

 

Mandatfordeling kommunestyret i nye Narvik kommune:
Arbeidertpartiet - 15
Senterpartiet - 9
Høyre - 5
Fremskrittspartiet - 4
Sosialistisk Venstreparti - 4
Miljøpartiet De Grønne - 2
Kristelig Folkeparti - 1
Rødt - 1
Venstre - 0 
Totalt - 41 representanter

Dette er den endelige listen over representantene til kommunestyret i nye Narvik kommune, fordelt på parti:

Arbeiderpartiet

Rune Edvardsen

Tor Asgeir Johansen

Roger Bergersen

Tina Josefine Sandnes Denstad

Gro Elisabeth Hoseth

Linda Lockert Dybwad

Nathaniel Holan Larsen

Guttorm Anders Aasebøstøl

Kjell Marian Øymo

Trond Gustavson

May Kristin Fjell

Anne Svelstad Evju

Eva Anett Nilsen

Lisbeth Korneliussen

Tommy Arne Nymo

Senterpartiet

Per Kristian Arntzen

Ann Cathrin Braseth

Mikael Rølvåg

Wanja Johanne Dahl

Asle Jardar Spjelkavik Hansen

Anne Berit Søfteland

Lene Margrethe Fjelldal

Marte Elise Rydland Havaas

Gunnar Gamst

Høyre

Ann-Tove Dalhaug

Marit Rønning Birkely

Daniel Skjevik-Aasberg

Paul Otto Qvigstad Rosenmeyer

Trine Remman

Fremskrittspartiet

Jan-Olav Opdal

Frank Dreyer Johannessen

Rune Ernst Østergren

Bjørn Israelsen

Sosialistisk Venstreparti

Vegard Johan Lind-Jæger

Ragne Johnsen Megård

Cille Skogvoll

Elin Kristin Kvanmo

Miljøpartiet De Grønne

Ina Kristine Flage Iversen

Bror Martin Hanssen

Kristelig Folkeparti

Boy-Arne Buyle 

Rødt

Lene Odlolien