Utvikling av bygulv Narvik sentrum

Narvik Kommune, Narvikgården og Polaris Eiendom er i gang med å utvikle en strategi for å gjøre Narvik sentrum til den beste versjonen av seg selv. 

Engasjement blant deltakerne - Klikk for stort bildeEngasjement blant deltakerne Ingjerd Leiros

Sammen på laget har Polaris Eiendom, Narvikgården og Narvik kommune arkitektselskapet A-Lab som har bred erfaring med byplanlegging, blant annet fra Barcode i Oslo.  8.februar inviterte strategigruppen til workshop for å få innspill til videre arbeid. Det var et fantastisk godt oppmøte med god tverrfaglighet og spredning i alder. Polaris Eiendom v/Tor-Andrè Grenersen åpnet workshopen sammen med representanter fra A-lab. 

- Vi tror det handler om å gi byen og innbyggerne alle de tilbud en moderne by er forventet å ha av blant annet handel, service, kultur, servering etc. pakket inn i et tiltalende ytre, basert på Narviks historie og kultur.

Dette er kjerneverdier strategigruppen har kommet fram til sammen med A-lab. 

Workshopen hadde temaene: 

Møteplasser

Byens tilbud

Identitet

Hva nå?

Deltakerne diskuterte temaene i grupper, samtidig som et bykart ble tegnet på med innspill. Det var mye engasjement, mange flotte kreative ideer og mye positivitet for å få Narvik til en enda mer attraktiv plass å bo med et samlende sentrum for fellesskapet. 

Resultatene fra workshopen, samt innspill fra den åpne spørreundersøkelsen ¨Hva er viktig i sentrum?¨, skal settes sammen til et forslag som skal presenteres for kommunestyret i nær fremtid. 

Spørreundersøkelse

- For at vi skal lykkes med å utvikle en god strategi, trenger vi et bredt spekter av innspill og idéer fra både offentlige og private aktører, og frivillige.  - Strategigruppen.