Trygg på trening - Et kurs som skal gjøre klubben din trygg for barn

Redd barna, Narvik kommune og Idrettsrådet inviterer til gratis kurs. Vet du hva du skal gjøre dersom du har mistanke om at et barn kan være utsatt for vold og seksuelle overgrep? Vet du hva du skal gjøre dersom et barn åpner seg for deg og søker hjelp? Hva kan dere som klubb gjøre for å sikre at barn er trygge på trening?

KORT OM KURSET OG HVA DU LÆRER

Trygg på trening med Redd barna er et kurs som skal gjøre klubben deres til et trygt sted for
barn. Kurset gir trenere kompetanse om hva vold og seksuelle overgrep er, hva man skal gjøre
hvis man er bekymret for et barn og hva man kan gjøre for å forebygge vold og seksuelle
overgrep i egen klubb.

ETTER KURSET SKAL DERE:

• Ha økt kompetanse om hva vold og seksuelle overgrep er og hva dere skal gjøre hvis
dere er bekymret for et barn
• Være bevisste på etiske dilemma dere kan møte i rollen som trenere og hvordan dere
kan håndtere disse situasjonene
• Vite hva dere kan gjøre for å forebygge vold og seksuelle overgrep i deres klubb.
• Sammen lage en handlingsplan for hva dere skal gjøre for at klubben deres blir et trygt
sted å være

PRAKTISK INFORMASJON

Kurset varer i to timer og arrangeres 5. og 6. september kl. 18 til 20.
Sted: Auditoriet på Narvik Ungdomsskole

Påmeldingsskjema

Det er dere som kjenner deres klubb best. Derfor er det lagt opp til høy grad av deltakelse slik
at dere selv skal legge en plan for hvordan klubben deres kan bli helt trygg for barn. Kursets
varighet avhenger av den grunn av hvor aktive dere er, fra 1,5 – 2 timer.

Kontaktperson: Line Vesterheim, Narvik Turnforening, telefon 95156320
Forberedelse: bla gjennom håndboken du får tilsendt på epost, og ha den tilgjengelig under
kurset.