Totalforsvarsøvelse denne uken

I forbindelse med en totalforsvarsøvelse som arrangeres denne uken vil Sivilforsvaret i Narvik gjennomføre en øvelse i Beisfjord. 

Øvelsen vil finne sted fredag 10. mars. 

Som et ledd i øvelsen vil Sivilforsvaret denne dagen ringe på hos alle innbyggere i Beisfjord for å gi kort informasjon om egenberedskap. 

I forbindelse med øvelsen vil personer fra Sivilforsvaret være stasjonert på Beisfjordveiens øst- og vestside. Dette vil ikke påvirke ordinær transport inn og ut av Beisfjord, men være en del av øvelsen. 

Dette til orientering.