Teststasjon på Bjørnfjell er nå åpen

 Tirsdag 12. januar åpnet teststasjonen for grensepasseringer på Bjørnfjell.

Testing i forbindelse med grensepassering er et oppdrag gitt av Helsedirektoratet til flere grensekommuner i Norge.

Narvik kommune løser oppdraget med bistand fra Sivilforsvaret.

Formålet er å umiddelbart kunne teste og mer effektivt drive eventuell smittesporing, karantene og isolasjon ved eventuelle positive tilfeller av covid-19.

Det er også etablert 2 karantenehotell i Narvik, ment for tilreisende til Norge.

- Riksgränsen er en viktig grenseovergang for hele Nord-Norge. Dette er et stort ansvar hele samfunnet nå står sammen om å løse. Kommunen, politiet, Sivilforsvaret, Toll, Heimevernet og flere er alle samlet for å bidra til å hindre og begrense spredningen av smitte, sier ordfører Rune Edvardsen.

- Teststasjon på grensen er et krevende oppdrag, men når vi alle går sammen får vi dette til, sier ordfører Rune Edvardsen.

- Narvik kommune og flere har jobbet intenst siden vi fikk oppdraget nyttårsaften. Det er mye som skal på plass for å organisere en slik teststasjon, fra infrastruktur til materiale og personell, sier beredskapsansvarlig Iris Bartholsen.

Kontaktpersoner:

  • Iris Bartholsen, beredskapsansvarlig Narvik kommune - 901 616 35