Tekniske problemer parkering

Oppdatering onsdag 4. juni 10.42 - problemene er nå løst.

Oppdatering onsdag 4. juni 10.42 - problemene er nå løst.

Leverandøren melder nå at problemet er løst, og parkeringstjenester fungerer som normalt.

På grunn av tekniske problemer hos leverandøren kan betaling ikke utføres på våre parkeringsautomater.

  • Mens de tekniske problemene varer så vil vi ikke skrive kontrollsanksjoner for manglende betaling
  • Vi kontrollerer fortsatt at trafikkreglene og parkeringsreglene overholdes - at kjøretøy er lovlig parkert.

Leverandøren jobber med å rette feilen, men rettetid er ukjent. Problemene gjelder flere steder i Norge.

Feilen gjør også at det ikke er mulig å bestille parkeringskort for beboerparkering, blant annet.