Takk for et godt gjennomført valg!

Å gjennomføre valg er krevende og nitidig arbeid. Valgloven er både streng og detaljert, og alt skal skje i en bestemt rekkefølge.

De siste månedene har over 100 personer vært i sving, både valgmedarbeidere som har meldt seg frivillig og kommunalt ansatte.

På selve valgdagen har mange stått på fra tidlig morgen til sent på kvelden. Å bidra til gjennomføringen av et fritt demokratisk valg er et viktig samfunnsoppdrag.

På vegne av valgstyret ønsker jeg å takke for innsatsen som har blitt lagt ned.

Takk til dere som har planlagt. Takk til dere som har gjennomført. Og ikke minst - takk til alle som har benyttet seg av sin stemmerett.

Per Kristian Arntzen, varaordfører og leder i valgstyret