Sykkeldag - helse og rehabilitering

Har du selv, ditt barn eller noen du kjenner utviklingshemming eller funksjonsnedsettelser som gjør det vanskelig å bruke vanlig sykkel?

Torsdag 23. juni er det mulighet for å se og prøve sykler som er tilpasset mennesker som av ulike årsaker trenger tilrettelegging.

Fra klokken 10.00 til 14.00 vil representanter fra ulike leverandører være tilstede på parkeringsplassen ved det gamle Læstadianske forsamlingshuset på Kvitsandøra.

Leverandørenes invitasjon (PDF, 231 kB)

Noen av disse produktene kan man søke om å få som hjelpemiddel fra NAV hjelpemiddelsentral.  Hvis noen har behov for hjelp til å søknadsprosessen, ta kontakt med fysio- og ergoterapitjenesten. 

Fysio- og ergoterapi