Store forsvarsinvesteringer kommer – gode muligheter for lokalt næringsliv

Elvegårdsmoen, foto Forsvarsbygg Utvikling nord - Klikk for stort bildeElvegårdsmoen, foto Forsvarsbygg Utvikling nord Forsvarbygg Utvikling nord

Elvergårdmoen i Bjerkvik er et av de stedene hvor Forsvarsbygg de kommende årene skal bruke store ressurser på å utvikle eksisterende og ny infrastruktur.

– Her er det rikelig anledning til å skaffe seg oppdrag. Jeg oppfordrer lokalt næringsliv til å se mulighetene, sier rådmann Lars Skjønnås.

Elvegårdsmoen har en rolle, blant annet som skyte- og øvingsfelt, samt i tilknytning til alliert mottak. Nå er planen å opparbeide et oppmarsjområde på 100.000 kvadratmeter, samt etablere 500 sengeplasser.

Senger i teltforlegning på Elvegårdsmoen - Klikk for stort bildeSKLA HA 500: PÅ Elvegårdsmoen skal det blant annet etableres 500 sengeplasser. Det vil trolig fremstå som litt mer permanente enn disse som er en del av en større teltforlegning som i dag står på stedet. Terje Næsje

Investeringene på Elvegårdsmoen er en del av en total satsing der Forsvarsbygg skal bygge for nesten 100 milliarder kroner de kommende 12 årene. Mye av dette skal skje i Nord-Norge. Flere steder skal det investeres for milliardbeløp.

I tillegg til Elvegårdsmoen kommer det flere nye tiltak nært Narvik, blant annet på Evenes flystasjon, Setermoen og Bardufoss. For å få dette til et Forsvaret avhengig av lokalt næringsliv og entreprenører.

– Det er lokalt-sivilt næringsliv som er nøkkelen. Forsvarsbygg alene har ikke kapasitet til å gjennomføre dette. Vi er helt avhengig av markedet, sier sjef for Hæren, generalmajor Lars Lervik til NRK Troms og Finnmark.

Dette skriver Forsvarsbygg selv om det som kommer.

Rådmann Lars Skjønnås ber om at lokalt næringsliv nå ser muligheten til å bygge seg opp.

– Denne forsvarssatsingen kommer samtidig med at vi lokalt her i Narvik allerede har en pågående satsing med industri i Bjerkvik, samt at vi  får mange store prosjekter tilknyttet VM. Jeg håper virkelig at lokal bygg- og anleggsnæring og lokale håndverksbedrifter konkurrerer inn sin andel av de oppdragene som nå vil komme, sier han.