Språkkafé

Narvik kommune ved enhet kultur inviterer til språkkafé på Narvik bibliotek.

Språkkafé ved Narvik bibliotek - Klikk for stort bildeSpråkkafé ved Narvik bibliotek Oksana Chernysheva

Narvik kommune samarbeider med NAV for å integrere 60 ukrainske borgere i ordinære stillinger over en periode på seks måneder. Dette initiativet gir dem en mulighet til å delta i det norske arbeidslivet, benytte sine ferdigheter og samtidig øve på det norske språket. Enhet Kultur i Narvik kommune har fire av disse arbeiderne, deriblant Oksana Chernysheva og Nataliia Chertyshcheva, som blant annet har ansvaret for det nylig etablerte tilbudet "Språkkafé" ved Narvik bibliotek.

Språkkafeen er et inkluderende tilbud åpent for alle nasjonaliteter og aldre som ønsker å praktisere norsk språk. Dette tilbudet er spesielt rettet mot dem som faller utenfor introduksjonsprogrammet.

Introduksjonsprogrammet tilbys til flyktninger ved ankomst til Norge, med sikte på å gi grunnleggende norskkunnskaper og innsikt i det norske samfunnet for å forberede dem til arbeid eller utdanning. Programmet er tilgjengelig for alle mellom 18 og 55 år. 

Les mer om Narvik kommune sin temaplan for integrering og inkludering her

Språkkafeen tilbyr en uformell setting hvor deltakerne kan sosialisere seg, bli kjent med nye mennesker og samtidig praktisere språket. Den første språkkafeen ble holdt den 19. mars, med rundt 30 besøkende fra ulike nasjonaliteter. Det store oppmøtet viser behovet for flere slike møteplasser og sosiale arenaer for de som ønsker å bygge nettverk og sosialisere seg med andre i lignende situasjoner.

Språkkafeen arrangeres ukentlig på tirsdager fra kl. 17:30 til 19:00, frem til 21. mai. På datoene 9. og 16. april vil arrangementet bli holdt i Rådhuskaféen, mens det utover disse datoene vil bli avholdt på Narvik bibliotek.

Vi ønsker alle hjertelig velkommen!