Spørreundersøkelse - hva er verdiene i sentrum av Narvik?

Spørsmålet er like enkelt som det er stort - hva er viktig i sentrum av Narvik?

Plakat med QR-kode som leder til spørreundersøkelsen. - Klikk for stort bilde

Til nå har vi hatt et folkemøte 30. januar, og planlegger et arbeidsverksted/folkemøte 22. februar.

Folkemøtet 22. februar er avlyst, og utsatt til 19. mars.

I mellomtiden trenger vi så mange svar som mulig på en spørreundersøkelse:

Spørreundersøkelse - Rambøll

Narvik kommune ønsker utvikling, samtidig som vi ivaretar de kvaliteter som finnes i sentrum. For å gjøre dette trenger vi en kulturhistorisk stedsanalyse etter Riksantikvarens DIVE-metodikk, for å kunne forankre dette i den nye kommuneplanens arealdel.

Før arbeidet kan fortsette trenger vi altså svar på spørreundersøkelsen. Undersøkelsen er kort og anonym, og vi håper at så mange som mulig vil svare på denne, sier Lars Norman Andersen, assisterende rådmann i Narvik kommune.

Spørsmålene er formulert åpne, og det er mulig å besvare så kort eller så langt man vil. Undersøkelsen vil gi oss et bredere meningsgrunnlag blant befolkningen i Narvik, og vil bidra sterkt inn i analysen.

På folkemøtet/arbeidsverkstedet 22. februar vil vi gå gjennom verdiene og mulighetene i sentrum av Narvik.

Målet er å beskrive handlingsrommet for aktivisering av kulturarven og utviklingspotensialet, blant annet.

Plakat for spørreundersøkelsen (PDF, 3 MB)

Opptak av folkemøtet 30. januar: