Sørpeskred i Kvanndalen

Onsdag morgen har det gått et sørpeskred over veien i Kvanndalen i Bjerkvik.

Kvanndalen i Bjerkvik.

Oppdatering 15.00:

Start på opprydning er forsinket og veien antas åpnet kl. 18.00

 

Oppdatering 11.50:

Rasområdet er nå befart og vurdert.

Det vil settes i gang opprydning snarlig, og veien antas åpnet klokken 15.00 i dag onsdag 19. januar.

Onsdag 19. januar har det på morgenen gått et sørpeskred over den kommunale veien i Kvanndalen i Bjerkvik.

Veien er nå stengt.

Det vil bli gjort en vurdering av skredet, og en eventuell åpning av veien, i dagslys.

Berørte beboere varsles.