Søk om støtte fra kommunalt næringsfond

Næringsfondet for 2020 er åpnet. Du kan nå registrere deg som bruker i Regionalforvaltning.no og søke om midler til ditt prosjekt!
Har du spørsmål til opprettelse av bruker eller til søknaden, kan du ta kontakt med Futurum AS, e-post: futurum@futurum.no.
Telefon: 76 96 73 00. 

For mer informasjon se: Søk om støtte fra kommunalt næringsfond på www.futurum.no/naringsfondet