Snøskred på veien i Sør-Skjomen

Ca kl 18:00 lørdag gikk et snøras i Grindvik på Sørskjomenveien 

Området er gjennomgått av entreprenør. Vegen er ryddet og åpen for ordinær trafikk.

Værsituasjon nå tilsier stor rasfare i Ofoten (grad 3) både lørdag, søndag og mandag i følge varsel fra NVE. 

(Foto: Illustrasjonsbilde - ikke tatt på stedet)