Slik har Elise og Kristoffer knekt rekrutteringskoden

Er det mulig å bruke veldig mye mindre penger på rekrutteringsprosessen, og samtidig øke antall kvalifiserte søkere – og få ansatt flere, raskere?

Elise Mari Robertsen og Kristoffer Klem Bergersen - Klikk for stort bildeFIKK UTFORDRING: Elise Mari Robertsen og Kristoffer Klem Bergersen måtte på kort varsel pønske ut en ny rekrutteringsstrategi da Skjomen skole plutselig manglet både rektor, inspektør og en lærer. Gjennom å tenke utradisjonelt har de satt en ny standard for hvordan kommunen rekrutterer. Terje Næsje

Svaret på det er et ubetinget ja, sier Elise Mari Robertsen og Kristoffer Klem Bergersen i Narvik kommune. Det siste året har de to bidratt til å både barbere annonseringskostnadene med hundretusener og å samtidig kutte kraftig i antallet ubesatte stillinger i kommunen.

De to er rådgivere i henholdsvis kommunens HR-avdeling og på kommunikasjon i rådmannens stab.

I 2023 fikk de en akutt utfordring i fanget. Ved Skjomen skole, kommunens minste, manglet de ved inngangen til sommeren både rektor og inspektør, samt at en lærerstilling i tillegg var ubesatt.

Kristoffer Klem Bergersen satte sommerferien på vent, og han og Else Mari Robertsen satt seg ned for å se på hva de kunne gjøre. Det endte opp med en total makeover på hvordan kommunen gjør seg lekker som arbeidsgiver.

– Det var en rimelig desperat situasjon, og vi måtte tenke nytt og utradisjonelt. Det klarte vi, og til skolestart var alle stillingene besatt.

– Det som vi fikk til ved Skjomen skole har vi nå tatt med oss i alt det videre rekrutteringsarbeidet som kommunen har gjennomført, sier de to fornøyd.

– Hva skjedde?

– Vi har sluttet med å selge oss inn med bare stillingstype, faglige utfordringer, konkurransedyktig lønn og arbeidsvilkår. Nå selger vi vel så mye historiene om alle de flotte arbeidskollegene, hele bygda, bydelen og kommunen, forteller de to.

Kristoffer Klem Bergersen og Else Mari Robertsen. - Klikk for stort bildeHAR KUTTET KOSTNADER: Kristoffer Klem Bergersen og Else Mari Robertsen anslår at det er spart flere hundre tusen kroner i annonsekostnader de siste året. Samtidig er det ansatt flere – raskere. Terje Næsje

Som nybrottsarbeid ble rekrutteringsjobben for Skjomen skole både omfattende og kostbar. Med fotojobb både på skole og med ansatte. Kreativ tekstjobbing og innhenting av bilder og beskrivelser om resten av bygda. Og annonsering.

Da støvskyen la seg og stillingene var besatt, viste sluttregningen rundt 100.000 kroner.

– Det ble ikke billig. Men samtidig heller ikke ekstremt mye mer kostbart enn det kommunen hadde hatt tradisjon for å bruke på ansettelser. 30.000 kroner i annonsekostnad for en enkeltstilling var ikke uvanlig. Og her brukte vi altså 100.000 på tre stillinger.

– Med den pengebruken fikk vi altså besatt samtlige stillinger i Skjomen, samt at vi lærte massevis.

Lærdommen tok de med seg da det skulle ansettes i Beisfjord. Og i Ballangen. Og i Kjøpsvik. Og til skolene i Narvik sentrum.

Det ble jackpot på jackpot, med samtlige stillinger besatt. Og etter Skjomen-stuntet har annonseringskostnadene stupt.

– I Kjøpsvik brukte vi 30.000 kroner på 11 stillinger. Selvfølgelig har vi hatt egeninnsats som har kostet, men målt opp mot at vi det siste året trolig har spart annonsekostnader på en halv million kroner eller mer, blir det lite. 

– Det vi ser er at når vi klarer å lage gode og attraktive stillingsannonser og -kampanjer, så får vi ekstremt med delinger i sosiale medier. Det har bidratt kraftig til god distribusjon av annonsene og høye søkertall, sier Elise Mari Robertsen og Kristoffer Klem Bergersen.

Søkertall og hvor lang tid det tar å få besatt de ulike stillingene varierer fra sted til sted og gang til gang, men det store og overordnede bildet viser at kommunen har fått tilgang til både flere og gjennomgående mer kvalifiserte søkere. Og stillingene blir oftere besatte etter første gangs utlysing.

Annonse for Skjomen skole - Klikk for stort bildeUTRADISJIONELT: Golfbane og vakker og vill natur var blant de virkemidlene som ble tatt i bruk for å få fart på ansettelser ved Skjomen skole sist sommer. Narvik kommune

Selv om det hele startet som et prosjekt for Skjomen skole, bruker Narvik kommune nå samme mal for rekruttering innenfor alle virksomhetsområder; skoler, barnehager, hjemmetjenester sykehjem og institusjoner. Og lederstillinger.
– I øyeblikket har vi vel ingen stillinger som er ute på andre gangs utlysing. Det er slett ingen selvfølge, og det skal vi derfor være veldig fornøyde med, sier Robertsen og Bergersen. 

De to peker på at det å få ansatt kvalifiserte personer er en utfordring, både for kommuner og i det private.
Kampen om hodene blir tøffere og tøffere.

– Det er arbeidssøkerne som sitter i førersetet, og vi må tilpasse oss dette. Sånn er det bare.

– Det vi er veldig stolte av er at vi faktisk har bidratt til tilflytting. Mange av ansettelsene vi har gjort det siste året er folk som vi får til å flytte til kommunen. Det er både snakk om utflyttede narvikværinger som vender nesen hjemover, og folk fra andre steder i landet har latt seg lokke hit.

– Folk har lyst til å komme til Narvik.

– Nå er det viktig at resten av kommunen gjør det de kan for å få folk til å trives og å bli. Akkurat det klarer vi ikke å løse gjennom kreative stillingsannonser, sier Elise Mari Robertsen og Kristoffer Klem Bergersen.

PS: På nyåret fikk Narvik en egen merkevareplattform, blant annet med egen logo. Denne har Narvik kommune tatt i bruk i tilknytning til annonsering og markedsføring.

– Denne er viktig for den totale markedsføringen av Narvik, både som besøksmål og som et sted å flytte til. Jo flere som tar merkevaren i bruk, jo kraftigere effekt vil vi få, sier Kristoffer Klem Bergersen.