Skjomenveien vil bli nattestengt fra mandag 5. juli

Vegarbeid vil forårsake periodevis stenging av veien ved Stiberg

Narvik kommune fikk lørdag beskjed om at det vil foregå veiarbeid på Skjomenveien fra mandag 5. juli. 

Statens vegvesen skal etablere en støttemur for utvidelse av vei langs Fv 7572.

Veien blir stengt fra kl 20:30 til 06:00, med mulighet for passering mellom klokken 23:00 og 23:15.

Arbeidene vil foregå også på dagtid, men veien vil da ikke være stengt.

Skiltene vil bli stående hele døgnet, med unntak av at sperringene fjernes ved endt natt.