Skilting forkjørsveg

Veg og park har nå utført gjenstående del av skilting av  forkjørsveg på Narvik-halvøya og skiltene vil bli avdekket  onsdag 18. november.

Dette gjelder Frydenlundgata fra Taraldsvikbrua/E6 til Brugata, samt Kirkegata/Framnesveien fra Brugata

Skiltene vil være gyldige fra de er avdekket

Med dette er alle veger som tidligere søkt om forkjørsveg på Narvik-halvøya, til Statens Vegvesen ferdig etablert.