Sivilforsvaret tester flyalarmene i Norge 11. januar/Цивільна оборона випробовує сигнал повітряної тривоги в Норвегії 11 січня

To ganger i året, i januar og i juni, tester Sivilforsvaret varslingsanleggene (flyalarmene), for å sjekke at de virker og for å reparere de som er defekte.

Двічі на рік, у січні та в червні, Цивільна оборона перевіряє системи оповіщення (сигнали повітряної тривоги), щоб перевірити їх працездатність та відремонтувати непрацююче обладнання.

Onsdag 11. januar klokken 12.00 tester de varselet «Viktig melding – søk informasjon», i alle kommuner som har varslingsanlegg. 

У середу, 11 січня, о 12.00 у всіх муніципалітетах, які мають системи оповіщення, тестуватимуть попередження «Увага всім - шукайте інформацію».


Signalet/Сигнал

Signalet blir sendt i tre serier med ett minutts opphold mellom seriene. Signalet betyr at du
skal søke informasjon i for eksempel radio, tv, aviser, på myndighetenes nettsider og i
sosiale medier.

Сигнал передається трьома серіями з однохвилинною паузою між серіями. Сигнал
означає, що потрібно шукати інформацію, наприклад, по радіо, на телебаченні, в
газетах, на сайтах органів влади та в соціальних мережах.


Flyalarmene/Система оповіщення

Norge har 1 250 flyalarmer rundt om i landet, som skal varsle befolkningen ved akutt fare.
Varslingsanleggene er stort sett plassert i byer og tettsteder, og signalene kan høres av cirka
halvparten av befolkningen. Varslingsanleggene kan bli brukt både i fredstid og i krig.

Норвегія має 1250 сигналів повітряної тривоги по всій країні, які попереджатимуть
населення у разі екстренної небезпеки. Системи оповіщення в основному розташовані в
містах і селищах, а сигнали чує близько половини населення.