Samarbeid med UiT - Kompetanseløft innen kritiske lidelser

Med stadig flere eldre og flere med sammensatte lidelser, stilles det store krav til helsepersonell om å kunne oppdage akutt kritisk sykdom tidlig. I Narvik samarbeider UiT og kommunen om å øke kompetansen på området.

Instruktørkurs: fornøyde kursdeltagere fra Narvik kommune ser frem til å dele kunnskapen med flere ansatte i helse- og omsorgssektoren i Narvik kommune. Nina H. Kaarbø

Sist uke gjennomgikk helsepersonell i Narvik kommune et instruktørkurs i såkalt klinisk observasjonskompetanse ved UiT i Narvik.

- Vi blir stadig flere eldre i Norge. Samtidig er det flere mennesker med sammensatte lidelser og stadig sykere pasienter. Det er en utvikling som stiller store krav til helsepersonellets kompetanse, påpeker Nina Holm Kaarbø, assisterende instituttleder ved sykepleierutdanningen ved UiT i Narvik.

Liv eller død

Det at blant annet liggetiden på sykehus er kortere og overgangen mellom forskjellige behandlingsnivå skjer oftere, betyr at det å tidlig oppdage - og reagere på - akutt kritisk sykdom er viktig. Det kan i noen tilfeller rett og slett handle om liv eller død.

Narvik kommune og sykepleierutdanningen ved UiT Norges arktiske universitet i Narvik har satt fokus på økt kompetanse innen klinisk observasjonskunnskap.

Skal sikre rask oppfølging

- Økt kunnskap på området bidrar til at helsepersonell tidlig skal kunne gjenkjenne en forverret somatisk sykdomstilstand og raskt følge opp med tiltak som sikrer god og forsvarlig behandling av pasienten, sier Nina Holm Kaarbø.

KlinObsKommune er en kursmodell utviklet gjennom et samarbeid mellom flere Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester (USHT). Modellen er basert på kunnskap og erfaringer fra kommunehelsetjenesten innen fagområdet klinisk observasjonskompetanse (https://www.utviklingssenter.no/klinisk-observasjonskompetanse).

Fra venstre: Lisbeth Marian Olsen, fagutviklingssykepleier Villa Solborg Narvik kommune; Kristin Langnes, spesialsykepleier Narvik kommune, Lars Ivarsson Elverum, spesialsykepleier Oscarsborg bo- og servicesenter Narvik kommune, Sofie Getrekiwet, sykepleier Narvik kommune Nina H. Kaarbø

Kurset i Narvik ble ledet av ProAct Norge som utvikler og forvalter kurskonseptet "Tidlig oppdagelse, rask respons og teamarbeid ved forverret somatisk tilstand".