Rydder dagen lang

Opprydningen etter det store snøfallet i helgen er godt underveis. Flere av de store hovedgatene er tatt, og brøytemannskapene jobber seg gjennom gater og fortau så raskt det lar seg gjøre.

Ryddingen pågår både på dagtid og kveldstid.

Slik situasjonen er pr i dag vil også hele neste uke medgå før de mest prekære områder er ryddet.

Torsdag står alle tverrgatene mellom Kongens gate og Håreks gate for tur. Derfor er det satt opp midlertidige parkerings forbudt-skilt. Det betyr at alle parkerte kjøretøy, hengere, søppelbokser og annet som kan være til hinder må fjernes.

Veg og park har sendt SMS til alle som bor langs eller i nærheten av Dronningens gate og tverrgatene.

Dette er meldingen sendt fra Veg og park om torsdag:

Snørydding Narvik sentrum 

Du mottar denne meldingen fordi du bor langs eller i nærheten av Dronningens gate eller alle tverrgater mellom Kongens gate og Håreks gate. Torsdag 08. februar i tidsrommet 07:30 - 18:00, skal Veg og park rydde snø fra det offentlige vei-arealet i de nevnte gatene. Vi ber om at alle parkerte kjøretøy, hengere, søppelbokser og annet som kan være til hinder, fjernes innen kl 07:30 torsdags morgen. Vi ber om forståelse for nødvendigheten av dette og takker for ditt bidrag til god fremkommelighet.

Huseiere bes videresende denne til sine leietakere.