Rune Edvardsen valgt til ny leder av Hålogalandsrådet

Tar fatt på sin andre periode

Ordfører Rune Edvardsen er valgt til leder av Hålogalandsrådet for de to neste årene. - Klikk for stort bildeOrdfører Rune Edvardsen er valgt til leder av Hålogalandsrådet for de to neste årene. Hålogalandsrådet

Fredag ble Narvik-ordfører Rune Edvardsen valgt som ny leder av Hålogalandsrådet. Edvardsen tar dermed fatt på sin andre perioder som leder.

– Jeg takker for tilliten ser frem til å lede rådet i en spennende tid. Hele regionen har både store muligheter og utfordringer. Det er en styrke at vi har Hålogalandsrådet der vi kan løfte opp saker som har spesiell betydning for oss alle, sier Rune Edvardsen.

Hålogalandsrådet er et interkommunalt politisk råd som har medlemskommuner fra Troms/Finnmark og Nordland. Rådet  arbeider for å utvikle og styrke regionen. Spesielt infrastruktur- og samferdselstiltak og samt rammebetingelser for kommuner og næringsliv har fokus.

Hålogalandsrådet ble etablert i 2020 gjennom en sammenslåing av Ofoten regionråd og Sør-Troms regionråd. Den gang da ble Rune Edvardsen valgt til rådets første leder. De siste årene har Harstads ordfører Kari-Anne Opsal vært leder. Når det nå på nytt var tid for valg av leder, ble altså Rune Edvardsen valgt til sin andre periode som øverste tillitsvalgt for rådet. Valgperioden er for to år. Nestleder i rådet vil være Kari-Anne Opsal.

Hålogalandsrådet består av i alt åtte kommuner; I tillegg til Narvik og Harstad er Evenes, Lødingen, Gratangen, Ibestad, Tjeldsund og Kvæfjord medlemmer.