Renovasjonsforskriftene for HRS sine eierkommuner

HRS legger på vegne av eierkommunene forslag til ny felles lokal renovasjonsforskrift for alle HRS-kommunene på høring etter reglene i forvaltningslovens § 37. For mer informasjon se, Høring: Renovasjonsforskriftene for HRS sine eierkommuner hrs.no