Regjeringen viderefører krav om karantene for hytteeiere i Norden.

Helsedirektoratet vurderer at hovedregelen om krav om innreisekarantene i ti døgn for dem som ankommer Norge fra et område med karanteneplikt er basert på en klar medisinskfaglig begrunnelse og er nødvendig av hensyn til smittevernet.

Les vurderingen fra Helsedirektoratet og FHI her.