Registrering av frivillige lag og foreninger - beredskap

Narvik kommune ønsker en oversikt over frivillige lag og foreninger som kan bistå i eventuelle framtidige krisehendelser i kommunen.

Dette vil hjelpe oss med å ta vare på innbyggerne og de som er på besøk i kommunen vår under eventuelle framtidige krisehendelser. Registreringen vil også danne grunnlag for møter om beredskap med frivillige lag og foreninger i fremtiden.

Registreringen er ikke offentlig og vil kun bli sendt til beredskapsansvarlig. 

Frivillige lag og foreninger kan registrere seg her