Råd til befolkning om koronavirus

Råd fra kommuneoverlegen i Narvik kommune om koronaviruset.

Tilfeller av koronavirus i Norge er bekreftet.

I Norge er det Folkehelseinstituttet som står for den oppdaterte og offisielle informasjonen. Lurer du på noe er nettsidene FHI.no det beste stedet å finne svar.

Det er to måter alle nå kan bidra på:

  1. Ring din fastlege ved mistanke om smitte. Ikke oppsøk legekontoret personlig.
  2. Forebygg smitte gjennom god hverdagshygiene.

Varsle ved mistanke

Symptomene på koronavirus minner om vanlige influensasymptomer: hoste, feber, sår hals, brystsmerter og pustevansker.
Har du i tillegg, i løpet av de siste 14 dagene, vært i nærkontakt med en smittet person eller oppholdt deg et sted som står på FHI sin liste over smitteområder, bes du ta kontakt med din fastlege på telefon for råd og for å avtale undersøkelse.

Koronavirus - slik tar du kontakt med helsevesenet

Det er altså kun hvis du både har symptomer og har vært i et område på FHIs liste over smitteområder (eller vært i kontakt med en smittet person) at det er grunn til å ta kontakt.

Det er svært viktig at du tar kontakt med legekontoret per telefon. Får du ikke kontakt med ditt legekontoret, ta kontakt med legevakten. 

Slik forebygger du smitte:

God håndhygiene er det viktigste for å hindre smitte. Rådene er de samme  som for omgangssyke og influensa:

  • Papirlommetørkle foran munn og nese beskytter andre når du hoster eller nyser. Kast lommetørkleet etter bruk. Vask så hendene.
  • Bruk albukroken når du må hoste eller nyse og ikke har papirlommetørkle tilgjengelig.
  • Vask hendene ofte og grundig, spesielt når du har vært ute blant folk.
  • Hånddesinfeksjon med alkoholholdige midler er et godt alternativ når håndvask  ikke er mulig, for eksempel på reise.

Vi oppfordrer alle i Narvik kommune til å følge disse rådene for god forebygging, slik at vi kan begrense smitte.

med vennlig hilsen

Per Thomas Hultstedt
Kommuneoverlege Narvik kommune