PMTO gruppekurs for fosterforeldre

Ressursteamet planlegger kurs i Parent Management Training - Oregonmodellen (PMTO) med oppstart februar -22.

Kurset har plass til 8 par fosterforeldre som har barn i alderen 3 til 12 år. Kurset har en varighet på 9 hele dager og vil avholdes som 2 og 2 dager. 

Fosterbarn i målgruppen kan ha utfordringer i hverdagen som for eksempel problemer med å samarbeide, følge beskjeder og gjennomføre rutinesituasjoner i hverdagen, mens fosterforeldre kan oppleve å stå i hyppige konflikter med fosterbarna og streve med grensesetting.

Les mer om kurset her

For påmelding eller spørsmål om kurset kan du/dere ta kontakt med fagansvarlig i Ressursteamet Hege Hunstad 47657893 eller Lise Aanes Andersen 99478944