Opprydningen vil ta tid

Snøen har falt - og nå skal den ryddes opp. Helga gjennom har både våre brøytemannskaper og alt av underentreprenører brøytet og måket uten stans.

Opprydningen er i full gang, men dette vil ta tid. Det vil si både hele denne uka og langt ut i neste uke.

Det har rett og slett falt veldig mye snø på svært kort tid. Veg og park har målt opp til 72 centimeter enkelte steder. Det betyr at for enkelte veier kan det ta noe tid før de blir ryddet.

Dette kan du uansett gjøre for å bidra:

  • Grav frem biler, tilhengere og alt annet som står langs offentlig vei
  • Hvis mulig, fjern parkerte biler og annet som kan være i veien for brøytearbeidet
  • Fjern søppelbokser fra det offentlige vegarealet
  • Vis hensyn til brøytemannskaper - gi plass og vent i god avstand fra maskinen
  • Vær oppmerksom i trafikken - både når du kjører og går til fots. Det er krevende forhold nå.

Når brøytebilen har brøytet gaten så kan det bli stående igjen en brøytekant mot din avkjørsel. Hvis avkjørselen din blir brøytet igjen så er det noe du må ordne selv. Dette er noe av det som følger med å bo ved en offentlig vei som blir brøytet.