Oppdatering av WayToPark-appen

 Det er kommet en viktig endring. Kunden må selv velge hvor lenge parkeringen skal gjelde.

I tidligere versjoner var det forhåndsvalgt en time parkeringstid. Dette forhåndsvalget er nå borte. Dere har vært vant til at appen stiller seg på 1 time automatisk. Nå må alle kunder velge sin egen parkeringstid. Siden belastning av betalingskort har et minimum på kr. 1, er det minimumstid satt til to minutter.

Etter at WayToPark har fått klager fra kunder som ikke fikk stilt inn tiden den siste timen i avgiftsperioden, er forhåndsinnstillingen satt til kr. 1. På denne måten blir det enklere for kunder å stille inn enkelt-minutter i appen mot slutten på avgiftsperioden.


Les mer om WayToPark-appen