Onsdag den 23 januar ble brannalarmen utløst på et kjøkken inne på Grønnskola (Frydenlund barneskole)

Brannvesenet var tidlig på plass og fikk raskt kontroll over situasjonen. Brannen har etter det vi har fått opplyst oppstått på en komfyr.

Selve skadeomfanget er i skrivende stund ikke kartlagt, så vi kan enda ikke si noe om hvor lenge bygget vil være stengt. Det pågår nå rydding av lokale og vask av utstyr som kan brukes videre.

I dag torsdag 24. januar vil vi komme ut med informasjon om hvordan vi organiserer opplæringen til berørte elevene de neste dagene/ukene. Etterhvert som vi får kunnskap om skadeomfanget vil vi også komme ut mer mer detaljert informasjon.

Eventuelle spørsmål rettes til Stein Roar Jakobsen, telefon 995 19 058.

frydenlund.narvikskolen.no