Omvalg i Moss - mottak av forhåndsstemmer

Alle kommuner tar imot forhåndstemmer for velgere fra Moss bosatt i andre kommuner.

Kommunal- og distriktsdepartementet har kjent fylkestingsvalget i Moss kommune for ugyldig, og det holdes derfor omvalg til fylkestingsvalget i Moss kommune.

Alle kommuner i Norge er forberedt på å ta i mot stemmer fra velgere som står i manntallet i Moss kommune.

Det er mulig å forhåndsstemme på rådhuset i Narvik fra 13. november til og med 24. november. Forhåndsstemmemottaket stenger fredag 24.11 kl. 13.30. 

Ta kontakt med servicetorget i åpningstiden for å forhåndsstemme, 08.00-15.30.

Ved behov for ambulerende stemming er fristen for å søke onsdag 22. november klokken 12.00. Du kan søke ved å ta kontakt på enten e-post eller telefon: