Offisielt besøk fra Kazhakstan - ønsker å etable samarbeid med Narvik og regionen

Klikk for stort bildeTorsdag 29.8.2019 var Narvik kommune vertsskap for offisielt besøk fra Kazhakstan. Den Norske ambassadøren til Kazakhstan, Mr. Yerkin Akhinzhanov og Minister Counsellor Mr. Talgat Zhumagulov besøkte Narvik for å diskutere potensiale for samarbeid og utvikling. 

Utgangspunktet for Ambassadørens besøkt til Narvik var å skape dialog med det politiske og administrative miljøet innenfor ulike sektorer i Narvikregionen. Ambassadøren har gjennom sitt eget nettverk oppfattet Narvik sitt fremoverlente arbeid innen utvikling av transatlantisk sjø trafikk sammen med øst/vest forbindelsen over Ofotbanen mot Asia.

Ambassadøren var svært opptatt av å etablere et nært samarbeid med Narvik og regionen.

Ambassadøren hadde selv ønsker om et potensielt samarbeid innenfor en rekke områder.

Klikk for stort bilde

 

 

Tema for samarbeid som ble diskutert var havbruk, transport & logistikk, høyere utdanning samt krigshistorien fra 2. verdenskrig. Mange av temaene er dagsaktuelle ting som passer godt inn i den strategien som Narvik kommune tidligere har vedtatt og som det jobbes aktivt med.   
 
I Narvik møtte Ambassadøren lokale myndigheter, representanter for deler av næringsutviklingsarbeidet i kommunen og Narviksenteret. De som møtte Ambassadøren var Ordfører Rune Edvardsen, Varaordfører Geir-Ketil Hansen, Rådmann Narvik kommune Lars Skjønnås, Assisterende rådmann Lars N. Andersen, Rådgiver næring og utvikling Lennarth Kvernmo, Direktør Narvik Havn Rune J. Arnøy, Utviklingssjef Narvik Havn Ragnar Krogstad samt leder for Narviksenteret Eystein Markusson. 

Klikk for stort bilde

 

 

 

 


 
Selve møtet foregikk i rådhuset til Narvik kommune. Ambassadøren fikk også omvisning på Narviksenteret og krigmuseet der guidingen (som foregikk på russisk) ble foretatt av Elena Badanina ved Narviksenteret. Etterpå gikk turen til den Sovjetiske fangeleiren i Beisfjord hvor Ambassadøren fikk en omvisning. I Beisfjord fikk Ambassadøren detaljert informasjon om navngitte Kazhakstanske fanger som var i leiren under deler av 2. verdenskrig presentert av forsker Michael Stokke ved Narviksenteret. Omvisningen i Beisfjord ble satt stor pris på av Ambassadøren, spesielt siden Kazhakstan fra offisielt hold arbeider med å kartlegge Kazhakstanske fanger fra 2. verdenskrig i Norge.

Partene ble for øvrig enige om å få til et utvidet møte i løpet av første halvår 2020 hvor detaljer rundt fremtidig samarbeid vil bli diskutert. 


Kontaktopplysninger
Lennarth Kvernmo, rådgiver næring og utvikling, Narvik Kommune
Telefon 900 36666, e-post lennart.kvernmo@narvik.kommune.no 

Klikk for stort bilde