Ny beredskapsansvarlig i Narvik kommune

Klikk for stort bildeRådmannen har vedtatt at beredskapsarbeidet i Narvik kommune skal styrkes som et resultat av ny og større kommune der beredskap er et satsingsområde. Dette i tråd med anbefalingene fra Fylkesmannen. 

Iris Bartholsen ble derfor tilbudt stillingen som beredskapsansvarlig i 100% stilling i Narvik kommune. Hun tiltrådte stillingen allerede 15. mars.

Stillingen innebærer også ansvar for informasjonssikkerhet i Narvik kommune. Vi er veldig glad for at Iris Bartholsen takket ja til tilbudet og vi er trygg på at vårt beredskapsarbeid blir godt ivaretatt.

Hennes tidligere stilling som enhetsleder service ivaretas av Elisabeth Martinsen. Iris Bartholsen mottar fortsatt telefoner og e-poster knyttet til sin tidligere stilling. Vi ber om at disse må stiles til Elisabeth Martinsen. Prosessen med å tilsette ny enhetsleder for service er igangsatt, og vi håper å ha foretatt tilsettingen før sommeren.

Vennlig hilsen
Rolf M. Lossius

Kommunalsjef Virksomhetsstyring